องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพตำบลห...[วันที่ 2022-09-22][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมสภา อบต.หนองทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 30]
 
  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมสภา อบต.หนองทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 34]
 
  วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๕ [วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 42]
 
  เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"จิตอาสา ...[วันที่ 2022-07-27][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะ พระนำผู้สู...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมประจำเดือนร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้...[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 53]
 
  อบรมหลักสูตร " อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นในก...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 58]
 
  ประชุมสภา อบต.หนองทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วั...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 58]
 
  เวทีประชาคมตำบลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาช...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 54]
 

หน้า 1|2|3
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign