องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 6 ก.ย. 2565 ]16
2 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายแผน [ 15 ส.ค. 2565 ]17
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT 2565) [ 1 มี.ค. 2565 ]114
4 คำแถลงนโยบายนายก อบต. [ 21 ม.ค. 2565 ]175
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 18 ม.ค. 2565 ]28
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสรียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]26
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ม.ค. 2565 ]46
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]47
9 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 17 ม.ค. 2565 ]47
10 มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ม.ค. 2565 ]46
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 17 ม.ค. 2565 ]45
12 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 17 ม.ค. 2565 ]27
13 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก [ 17 ม.ค. 2565 ]27
14 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปี 2565 นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง [ 17 ม.ค. 2565 ]150
15 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]152
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.หนองทุ่ม [ 7 ต.ค. 2564 ]176
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม [ 7 ต.ค. 2564 ]166
18 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]30
19 รายงานผลคะแนน OIT (เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]25
20 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ ita ประจำปีงบประมาณ2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ]180
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign