องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT ) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]5
2 รายงาน รับ-จ่าย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]12
3 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 6 ก.ย. 2565 ]52
4 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายแผน [ 15 ส.ค. 2565 ]47
5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT 2565) [ 1 มี.ค. 2565 ]166
6 คำแถลงนโยบายนายก อบต. [ 21 ม.ค. 2565 ]232
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 18 ม.ค. 2565 ]56
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสรียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]58
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ม.ค. 2565 ]98
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]95
11 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 17 ม.ค. 2565 ]101
12 มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ม.ค. 2565 ]95
13 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 17 ม.ค. 2565 ]93
14 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 17 ม.ค. 2565 ]53
15 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก [ 17 ม.ค. 2565 ]54
16 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปี 2565 นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง [ 17 ม.ค. 2565 ]209
17 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]206
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.หนองทุ่ม [ 7 ต.ค. 2564 ]233
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม [ 7 ต.ค. 2564 ]222
20 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2564 ]56
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign