องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดมหาสารคาม [ 3 มี.ค. 2566 ]6
2 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน ( IIT ) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]21
3 ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายในนอก(EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]17
4 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อบต.หนองทุ่ม [ 4 ม.ค. 2566 ]6
5 รายงาน รับ-จ่าย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]22
6 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [ 6 ก.ย. 2565 ]65
7 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายแผน [ 15 ส.ค. 2565 ]59
8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT 2565) [ 1 มี.ค. 2565 ]193
9 คำแถลงนโยบายนายก อบต. [ 21 ม.ค. 2565 ]257
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 18 ม.ค. 2565 ]66
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสรียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]71
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 ม.ค. 2565 ]123
13 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 17 ม.ค. 2565 ]120
14 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 17 ม.ค. 2565 ]121
15 มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ม.ค. 2565 ]117
16 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 17 ม.ค. 2565 ]118
17 มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 17 ม.ค. 2565 ]65
18 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก [ 17 ม.ค. 2565 ]63
19 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ประจำปี 2565 นายทองอินทร์ คลังดงเค็ง [ 17 ม.ค. 2565 ]235
20 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม (ครั้งแรก) ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]229
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign