องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ตำบลสารสนเทศต้นแบบ


ติดตามการดำเนินงานตำบลสารสนเทศต้นแบบ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม

    รายละเอียดข่าว

นางวัลลี รอบการ ผู้ช่วยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานตำบลสารสนเทศต้นแบบ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม โดยมีนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการ อ.วาปีปทุม และทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานฯ ค?อยให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม อบต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม    เอกสารประกอบ ติดตามการดำเนินงานตำบลสารสนเทศต้นแบบ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม
 
ภาพ1
ภาพ2
ภาพ3
ภาพ4
ภาพ5
ภาพ6
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม