องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ตำบลสารสนเทศต้นแบบ


แนะนำ คณะกรรมการสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม มีทั้งหมด 17 ท่าน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมผู้นำตำบลหนองทุ่ม    เอกสารประกอบ แนะนำ คณะกรรมการสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม