องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายการความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายการความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม