องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการจัดการกรณีที่ได้รับทราบหรือตรวจสอบพบการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการจัดการกรณีที่ได้รับทราบหรือตรวจสอบพบการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม