องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนผังแสดงขั้นตอนระยเวลารับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนผังแสดงขั้นตอนระยเวลารับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม