องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
หมูบ้านสารสนเทศต้นแบบ


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร

    รายละเอียดข่าว

นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร โดยมี นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอวาปีปทุม นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านหนองเผือก หมู่ 3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม    เอกสารประกอบ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร
 
ภาพ1
ภาพ2
ภาพ3
ภาพ4
ภาพ5
ภาพ6
ภาพ7
ภาพ8
ภาพ9
ภาพ10
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม