องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม