องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องการการทุจริต ประจำปี2564 รอบ6เดือน ปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63- มี.ค.64)

    รายละเอียดข่าว

.ต.    เอกสารประกอบ รายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องการการทุจริต ประจำปี2564 รอบ6เดือน ปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63- มี.ค.64)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม