องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม