องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาการลงโทษทางวินัยฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาการลงโทษทางวินัยฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม