องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ


ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม