องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
การพัฒนาบุคลากร


ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการฯ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศคณะกรรมการฯเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการฯ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม