องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 (ต.ค.64 - มี.ค.65)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 (ต.ค.64 - มี.ค.65)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม