องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


คู่มือการปกิบัติงานกระบาวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปกิบัติงานกระบาวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม