องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (ต.ค.64 - มี.ค. 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (ต.ค.64 - มี.ค. 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม