องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดมหาสารคาม แจ้งเรื่องบัญชีกำหนดราคาเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดมหาสารคาม แจ้งเรื่องบัญชีกำหนดราคาเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม