องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศ อบต.หนองทุ่ม เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ อบต.หนองทุ่ม เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม