องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม