องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม