องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสรียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสรียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม