องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ส่งรายงานแผนการจัดหาพัสดุ(ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่งรายงานแผนการจัดหาพัสดุ(ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม