องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการลงโทษวินัยข้าราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการลงโทษวินัยข้าราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม