องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม