องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT 2565)

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้องประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการทุกช่องทางกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ซึ่งท่านคือผู้้มีส่วนได้เสียภายนอกกับ อบต.หนองทุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินตามแบบฟอร์มของ ปปช. ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือจะสแกน QR CoDE ก็ได้ โดยเริ่มทำการตอบแบบสอบถามได้ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/k68y3c    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม